Študentský festival súčasnej hudby ORFEUS 2016

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU / Katedra skladby a dirigovania

24. – 28. 10. 2016
Koncertná sieň Dvorana / Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Zochova ul. 1, Bratislava
Divadlo Lab / Divadelná fakulta VŠMU, Svoradova ul. 4, Bratislava


Študentský festival súčasnej hudby Orfeus je už 16 rokov pravidelným fórom a priestorom pre prezentáciu študentskej autorskej domácej a zahraničnej tvorby. Jeho úlohou je uvádzať tvorbu mladých autorov, prezentovať ich pred verejnosťou ako nastupujúcu generácie tvorcov slovenskej kultúry. Rovnako predstavovať verejnosti mladých hudobníkov a ich interpretačné umenie. Je to priestor, v ktorom sa budúci skladatelia učia konfrontovať s profesionálnymi hudobníkmi, ale aj so svojimi kolegami – budúcimi inštrumentalistami. Poskytuje študentom i širokej verejnosti možnosť oboznámiť sa so súčasnými trendmi v hudobnom umení. Formuje a definuje otázky hudobnej kompozície v praxi s výstupom a následnou reflexiou kritiky či sebareflexiou muzikantov alebo autorov. Festival Orfeus tentokrát reflektuje rok 2016 ako Rok slovenskej hudby, nadväzuje na slovenskú skladateľskú tradíciu a spája do spoločného dialógu tvorbu vybraných slovenských autorov Vladimíra Bokesa, Iris Szeghy, Ivana Paríka, Ivana Hrušovského a ďalších s novovytvorenými dielami študentov skladby HTF. Festival tvoria tri hlavné koncerty – zborový koncert a dva komorné koncerty (24. - 26. 10. / 19.00 / Koncertná sieň Dvorana). Sprievodným podujatím bude elektroakustický projekt Orthogenesis (28. 10. / 19.00 / Divadlo Lab DF) a Orfeus Junior (26. 11. / 9.00 / Malá koncertná sála HTF). Na všetky aktivity festivalu je vstup voľný.

PLAGÁT festivalu na stiahnutie tu (.jpg)
HARMONOGRAM FESTIVALU a podrobný program koncertov na stiahnutie tu (.pdf)
FACEBOOKHTF VŠMU Projects
Späť na stránku Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU