História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

Celá galériaViac galérií

Aktuality


[3. 1. 2017, 18:00]

Prezentácia edície 12 CD Slovenské historické organy

Hudobné centrum v spolupráci s Hudobnou a tanečnou fakultou VŠMU pozývajú na prezentáciu edície 12 CD Slovenské historické organy s interpretom J. V. Michalkom dňa 14. novembra 2016 o 14.00 hod. v Koncertnej sieni Dvorana, Zochova 1. Podujatie sa koná v rámci festivalu Epoché – Nová slovenská hudba 2016.
vstup je voľný / pozvánka (.jpg).

[8. 11. 2016, 20:00]

Dotazníky pre študentov 2015 / 2016 - výsledky.

Výsledky dotazníka pre študentov VŠMU za akademický rok 2015 / 2016 (.pdf).

[7. 11. 2016, 16:00]

TEORETICKÉ ANALÝZY V TANEČNOM UMENÍ 2016/2017 – vzdelávací projekt (6. ročník)

Teoretické analýzy v tanečnom umení 2016/2017 – semináre pre študentov, doktorandov a pedagógov Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU – pod vedením Silas Farley (New York City Ballet, New York) s témou Analýzy Balanchinovej techniky sa uskutočnia v dňoch 24. – 27. 10. 2016 v miestnosti č. D402 (Tanečná sála Dvorana).
plagát podujatia (.pdf)

[24. 10. 2016, 21:00]

Tvorivá dieľňa vokálu a zborového spevu

Pozývame všetkých záujemcov o zborový spev a dirigovanie na prednášku ruského dirigenta Vladislava Alexandroviča Černušenka, ktorá sa bude konať v piatok 14. 10. 2016 v čase 9.30 - 11.00 v Malej koncertnej sále HTF (Zochova 1, Bratislava). pozvánka (.jpg)

[10. 10. 2016, 19:00]

Interpretačný kurz popredného holandsko-anglického huslistu Daniela Rowlanda

Pozývame všetkých študentov Katedry strunových a dychových nástrojov HTF VŠMU na interpretačný kurz popredného holandsko-anglického huslistu Daniela Rowlanda, žiaka Viktora Libermana a Igora Oistracha. Kurz sa bude konať 26. 9. 2016 od 10.00 do 13.00 v Malej koncertnej sále HTF (Zochova 1, Bratislava). V prípade otázok píšte na info@konvergencie.sk.

[20. 9. 2016, 11:00]

Oznam študijného oddelenia - Vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti

Študijné oddelenie oznamuje ukončeným študentom DPŠ, že je potrebné vyzdvihnúť si na študijnom oddelení Vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti.

[26. 8. 2016, 16:00]

Medzinárodný muzikologický seminár PREZENTÁCIE - KONFRONTÁCIE 2016

14. ročník medzinárodného muzikologického seminára PREZENTÁCIE - KONFRONTÁCIE 2016 pod gesciou Katedry teórie hudby HTF VŠMU. Termín: 22. apríla 2016 - začiatok o 9.00 hod.
vstup na podujatie je voľný / podrobnejšie informácie (.pdf)

[19. 4. 2016, 18:00]

Prezentácia autobiografickej knihy prof. Mikuláša Jelinka

Pozývame vás na prezentáciu autobiografickej knihy prof. Mikuláša Jelinka Cesty k sebe samému Život hudobníka aj spoza javiskových svetiel a dvoch CD pod spoločnýcm názvom Reminiscencie (CD 1 – Spomienky huslistu a CD 2 – Z mojej domoviny). Hostia: Daniela Varínska a Moyzesovo kvarteto
Prezentácia sa uskutoční dňa 25. 2. 2016 o 17.00 hod. v Koncertnej sieni Dvorana / vstup voľný / plagát podujatia (.jpg)

[12. 2. 2016, 10:00]

Kurzy interpretácie barokovej hudby

V dnoch 15. – 17. 2. 2016 sa v Koncertnej sieni Dvorana uskutočnili kurzy interpretácie barokovej hudby pod záštitou European Mobile Baroque Academy. Lektorom kurzov bol špičkový interpret a odborník na dobovo poučenú interpretáciu starej hudby Walter Reiter (husle / UK). Kurzy boli určené študentom a hráčom všetkých sláčikových nástrojov.
vstup voľný / plagát podujatia s ďalšími informáciami (.jpg)

[6. 2. 2016, 18:00]

PREZENTÁCIA NOVÉHO CD a KNIŽNEJ PUBLIKÁCIE

PREZENTÁCIA CD „Hommage à Rostropovič“ (Eugen Prochác, violončelo & Jordana Palovičová, klavír) a knihy Hermanna Kellera „Klavírne diela J. S. Bacha“ v preklade Miloslava Starostu
15. 12. 2015 o 17.00 v Koncertnej sieni Dvorana (Zochova 1, HTF VŠMU)
pozvánka (.jpg) / vstup voľný

[8. 12. 2015, 19:00]

TANEČNÝ KONGRES 2015 – TANEC.SK

Centrum výskumu HTF VŠMU Vás srdečne pozýva na druhý Tanečný kongres 2015 - Tanec.SK.
Inovácia a tvorivosť ako stratégia udržateľného rozvoja / Osobnosti v tanečnom umení a ich prínos.
Hlavný program:
27. – 28. 11. 2015 / príspevky a prezentácie zahraničných hostí, slovenských tanečných odborníkov a moderovaná diskusia (Koncertná sieň Dvorana HTF VŠMU)
Súčasť programu:
27. a 28. 11. 2015 / premiéra Baletu SND / Nižinskij: Boh tanca v choreografii Daniela de Andrade
(nová budova SND o 19.00 h.)
leták podujatia (.jpg) / HARMONOGRAM (.pdf)

[16. 11. 2015, 18:00]

Prezentácia monografie doc. Mgr. Tatiany Pirníkovej, PhD.

Inštitút estetiky a umeleckej kultúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v spolupráci s Katedrou teórie hudby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave a Občianskym združením Šušlavá mušľa Vás pozývajú na prezentáciu monografie doc. Mgr. Tatiany Pirníkovej, PhD.: Umelec a intelektuál v zrkadle času.
Prezentácia sa uskutoční dňa 10. novembra 2015 o 15.00 hod. v Malej koncertnej sále.
pozvánka (.pdf)

[9. 11. 2015, 10:00]

BARTÓKKOZMOS - projekt Katedry klávesových nástrojov

Koncertný a edukačný projekt venovaný klavírnym dielam Bélu Bartóka.
7. a 8. novembra 2015 / Koncertná sieň Dvorana a Malá koncertná sála HTF - Zochova 1, Bratislava. leták podujatia s podrobnými informáciami (.jpg) / vstup na podujatie je voľný

[6. 11. 2015, 10:00]

TEORETICKÉ ANALÝZY V TANEČNOM UMENÍ 2015 – vzdelávací projekt (5. ročník)

Teoretické analýzy v tanečnom umení 2015 – vzdelávací projekt. Semináre pre študentov, doktorandov a pedagógov Katedry tanečnej tvorby VŠMU. Prednášky Mariny Krutovskej zo Školy klassičeskovo tanca sa uskutočnia v dňoch 3. - 5. 11. 2015. Prednášky Sophie Billy z Centre National de la Danse Paris sa uskutočnia v dňoch 8. - 10. 11. 2015. Viac nájdete v časti Centrum výskumu - projekty.
propagačné letáky seminárov: Marina Krutovskaja / Sophie Billy

[2. 11. 2015, 12:00]

TANEČNÝ KONGRES 2015 – TANEC.SK

Centrum výskumu HTF VŠMU v spolupráci s Baletom SND Bratislava pripravuje Tanečný kongres 2015 – TANEC.SK a jeho odborné sympóziá na tému Osobnosť v tanečnom umení v dňoch 16. – 17. októbra 2015 o 10.00 hod. v Koncertnej sieni Dvorana, Zochova 1, Bratislava. program podujatia.
Viac nájdete v časti Centrum výskumu - projekty.

[13. 10. 2015, 15:30]

TEORETICKÉ ANALÝZY V TANEČNOM UMENÍ 2015 – vzdelávací projekt (5. ročník)

Teoretické analýzy v tanečnom umení 2015 – vzdelávací projekt. Semináre pre študentov, doktorandov a pedagógov Katedry tanečnej tvorby VŠMU. doc. Marilena Halászová - Choreografické skúsenosti v praxi a pedagogické pôsobenie na Katedre tanečnej tvorby. Seminár sa uskutoční 15. 10. 2015 o 12.00 hodine. Viac nájdete v časti Centrum výskumu - projekty.

[13. 10. 2015, 15:00]

TEORETICKÉ ANALÝZY V TANEČNOM UMENÍ 2015 – vzdelávací projekt (5. ročník)

Semináre pre študentov, doktorandov a pedagógov Katedry tanečnej tvorby VŠMU.
Informácie o pripravovanej prvej série seminárov podujatia Teoretické analýzy v tanečnom umení 2015 (1. - 3. 10. 2015) nájdete v časti Centrum výskumu - projekty.

[28. 9. 2015, 15:00]

LEO BROUWER na Slovensku - prednáška, semináre, majstrovské kurzy!

Prednášky, semináre a majstrovské kurzy gitaristu, skladateľa a dirigenta, jedného z najvýznamnejších hudobníkov 20. storočia Lea Brouwera v Koncertnej sieni Dvorana v dňoch 26. - 29. júna 2015.
Podujatie je súčasťou 40. medzinárodného gitarového festivalu J. K. Mertza (www.jkmertz.com)
leták podujatia (.jpg) / podrobné informácie
harmonogram festivalu a prednášok, seminára a majstrovských kurzov

[20. 6. 2015, 18:00]

Kreatívne myslenie v tanci

Kreatívne myslenie v tanci - projekt Katedry tanečnej tvorby a Centra výskumu HTF podporený grantom Nadácie Tatra banky v spolupráci s Baletom SND prináša - Improvizačné technológie Williama Forsythea s prednášajúcim choreografom Cyrilom Baldym. Termín: 23. – 27. marca 2015. podrobný rozpis (.pdf)

[24. 3. 2015, 10:00]

Výsledky hlasovania Akademického senátu HTF pri voľbe nového dekana HTF.

Na verejnom zasadnutí Akademického senátu HTF VŠMU dňa 9. 12. 2014 bola na základe výsledkov hlasovania AS zvolená za dekanku na funkčné obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019 prof. Irina Čierniková, ArtD.
zápisnica z verejného zasadnutia AS HTF 9. 12. 2014 (.pdf)

[9. 12. 2014, 16:00]

PREDNÁŠKA: SOZA - Hudba vo verejnom priestore.

Pozývame všetkých študentov a pedagógov na prednášku SOZA o histórii autorsko-právneho myslenia, právach autora, medzinárodných štandardoch a ďalších súvisiacich témach. Prednáška sa uskutoční dňa 26. novembra 2014 o 14.00 h. v Koncertnej sieni Dvorana. (vstup voľný)
Prednášateľmi budú Anton Popovič (riaditeľ SOZA) a Adrian Rajter (PR manažér SOZA). / informačný leták (.jpg)

[20. 11. 2014, 17:00]

PREDNÁŠKA: Pablo Casals - mierumilovný hudobník.

Pozývame na prednášku s témou Pablo Casals - mierumilovný hudobník, ktorá sa uskutoční dňa 11. novembra 2014 o 10.00 h v Malej koncernej sále HTF.
Prednášateľom bude francúzsky klarinetista Michel Lethieca.
informačný leták (.jpg)/(tlmočenie do slovenčiny bude zabezpečené)

[5. 11. 2014, 19:00]

Teoretické analýzy v tanečnom umení 2014 – vzdelávací projekt.

Semináre pre študentov, doktorandov a pedagógov Katedry tanečnej tvorby VŠMU.
Informácie o pripravovanej prvej série seminárov podujatia Teoretické analýzy v tanečnom umení 2014 (30. 9. - 2. 10. 2014) nájdete v časti Centrum výskumu - projekty.

[29. 9. 2014, 12:00]

Prijímacie skúšky na bakalárske štúdium od šk. roka 2015/2016!

Podrobné informácie o Prijímacích skúškach (február 2015) na bakalárske štúdium od šk. roka 2015/2016 nájdete v časti ŠTÚDIUM - PRIJÍMACIE KONANIE.

[19. 9. 2014, 16:00]

Tanečný kongres 2014 – TANEC.SK

Centrum výskumu HTF VŠMU v spolupráci s partnermi Baletom SND a Goetheho inštitútom Bratislava uskutočnilo prvý Tanečný kongres 2014 – TANEC.SK na tému Inovácia a tvorivosť ako stratégia udržateľného rozvoja v dňoch 26. – 28. septembra 2014 v Koncertnej sieni Dvorana HTF VŠMU, Zochova 1, Bratislava.
Kongres ponúkol lektorské prednášky hostí zo zahraničia, kongresové príspevky slovenských odborníkov, pracovný seminár, diskusné kluby a záverečnú moderovanú diskusiu.
pozvánka (.jpg) / podrobnejšie informácie / Informácie o podujatí nájdete aj na sociálnej sieti Facebook.
PODROBNÝ HARMONOGRAM KONGRESU (.pdf)

[4. 9. 2014, 12:00]

ČASOPIS TEMPO 1-2 / 2014

Centrum výskumu vydalo nové číslo časopisu Tempo s príspevkami: Vzťah techniky a interpretácie, Problematika interpretácie latinského textu v sakrálnej zborovej tvorbe, Projekt Teoretické analýzy v tanečnom umení 2013 z pohľadu pedagógov a študentov KTT, Od analýzy k tvorivosti, J. Ph. Rameau - komorný portrét, Tanečné kongresy a platformy (v zahraničí) ponúkajú nové pohľady pre stratégiu rozvoja tanečného umenia na Slovensku.

[3. 6. 2014, 11:00]

Medzinárodný muzikologický seminár PREZENTÁCIE - KONFRONTÁCIE 2014!

12. ročník medzinárodného muzikologického seminára PREZENTÁCIE - KONFRONTÁCIE 2014 pod gesciou Katedry teórie hudby HTF VŠMU. Termín: 24. – 25. apríl 2014
Viac informácií sa dozviete na stránkach Katedry teórie hudby

[27. 3. 2014, 17:00]

Vybraní študenti HTF na Erasmus.

Zoznam študentov HTF, ktorí sú nominovaní na štúdijné pobyty v rámci programu Erasmus - stiahnuť (.doc)

[25. 2. 2014, 18:00]

CESTY SPEVU - doc. Anna Korínska

Kolokvium o kontinuite vokálnej pedagogiky na Katedre spevu HTF VŠMU - podujatie Katedry spevu HTF v spolupráci s Centrom výskumu HTF.
V poradí tretie podujatie pod názvom Cesty spevu bolo venované doc. Anne Korínskej a špecifikám jej vokálnej pedagogiky.
4. februára 2014 o 15.00 hod. / Koncertná sieň Dvorana / Facebook: HTF VŠMU projects

[2. 2. 2014, 20:00]

Teoretické analýzy v tanečnom umení 2013 – ďalšie prednášky.

Centrum výskumu HTF VŠMU realizovalo projekt Teoretické analýzy v tanečnom umení pod vedením Rachel Straus – The Juilliard School New York. Teoretické semináre o osobnosti José Limona, jeho technike, choreografiách a výučbe v súčasnosti sa konali dňa 18., 20. a 21. novembra 2013 v Malej koncertnej sále HTF vždy od 9.30 – 11.00 a 14.00 – 16.00 – Zochova 1, Bratislava.

[14. 11. 2013, 08:00]

Diskusná prednáška na tému BÄRENREITER URTEXT!

Chcete sa zoznámiť s činnosťou jedného z najväčších vydavateľstiev na svete, dozvediet sa viac o pojme „urtext“ a o tom, ako vznikajú hudobné publikácie tej najvyššej kvality? Potom je táto prednáška určená práve Vám.
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave, Hudební nakladatelství BÄRENREITER PRAHA a Music Forum Bratislava pozývajú na diskusnú prednášku na tému BÄRENREITER URTEXT.
7. 11. 2013 o 10.00 hod. (cca. do 12.00), Koncertná sieň Dvorana / pozvánka (.jpg) / vstup voľný

[5. 11. 2013, 10:00]

Teoretické analýzy v tanečnom umení 2013 – vzdelávací projekt.

Informácie o pripravovanom produjatí Teoretické analýzy v tanečnom umení 2013 (4. - 8. 11. 2013) nájdete v časti Centrum výskumu - projekty.

[3. 11. 2013, 20:00]

PRE ŠTUDENTOV KSDN – PREHĽAD ORCHESTRÁLNYCH PROJEKTOV 2013/2014!

Plán produkcií Orchestra VŠMU šk. roka 2013/2014 a informácie k absolvovaniu predmetu ORCHESTER na HTF – [prevziať] (.pdf)
Zápis na produkcie je možný od 19. 9. 2013, od kedy budú k dispozícii prezenčné listiny na dekanáte HTF.
Samostatná vyhláška pre študentov 1. ročníka[prevziať] (.pdf)

[4. 9. 2013, 08:00]

studEND.doc

Pozývame Vás na koncert poslucháčov štúdia repertoáru hudby 20. a 21. storočia pod názvom studEND.doc.
Koncertná sieň DVORANA HTF VŠMU - 13. mája 2013, 19.00 hod.
vstup voľný / leták podujatia (.jpg)

[7. 5. 2013, 19:30]

DODEK A FÓNIA - hudobná veršovaná rozprávka

Pozývame Vás na realizáciu hudobno-výchovného projektu (hudobnej veršovanej rozprávky)DODEK A FÓNIA, ktorý pripravili študenti Hudobnej dielne pod vedením Mgr. art Zuzany Flamovej, ArtD. (Centrum výskumu HTF).
Koncertná sieň DVORANA HTF VŠMU - 3. máj (piatok) 2013, 10.00 hod., vstup voľný
leták podujatia (.jpg)

[30. 4. 2013, 10:00]

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU je oficiálne na sociálnej sieti Facebook!

Na sociálnej sieti Facebook bola založená oficiálna stránka Hudobnej a tanečnej fakulty pod názvom HTF VŠMU Projects. Stránka je určená na propagáciu umeleckých a iných podujatí HTF VŠMU.
HTF VŠMU Projects nájdete na tejto adrese.

[20. 3. 2013, 07:30]

Projekt Teoretické analýzy v tanečnom umení 2012 - záverečný seminár!

Centrum výskumu HTF VŠMU pripravilo záverečný seminár podujatia Teoretické analýzy v tanečnom umení 2012 s prednášateľom:
Brandon Allan Colwes - Merce Cunningham Dance Company New York, 3.- 8. 12. 2012 (č. D402) leták (.pdf)

[2. 12. 2012, 21:00]

Cesty spevu - kolokvium o kontinuite vokálnej pedagogiky!

Centrum výskumu a Katedra spevu HTF VŠMU zrealizovali dňa 26. septembra 2012 v priestore Koncertnej siene DVORANA kolokvium o kontinuite vokálnej pedagogiky na Katedre spevu pod názvom Cesty spevu. Hosťami boli emeritné pedagogičky KS: prof. Vlasta Hudecová a Mgr. Zlatica Livorová. Stretnutie otvorila vedúca KS doc. Hana Štolfová-Bandová, ArtD., moderoval prof. Peter Mikuláš, ArtD. Kolokvium odborne pripravili PhDr. Tomáš Surý, ArtD. a Mgr. Jana Pastorková, ArtD."
leták podujatia (.pdf)

[30. 9. 2012, 12:00]

Tanečný projekt SKIN!

Katedra tanečnej tvorby a Centrum výskumu HTF VŠMU realizuje projekt umeleckej činnosti študentov HTF pod vedením talianskeho choreografa Davide Sportelli a názvom SKIN. Premiéra projektu sa uskutoční na festivale súčasného tanca Bratislava v pohybe 29. a 30. septembra 2012 (20.00 hod.) v budove T&D (sídle alternatívneho divadla Elledanse).
Ďalšie informácie: elledanse

[26. 9. 2012, 11:00]

Projekt Teoretické analýzy v tanečnom umení 2012!

Centrum výskumu HTF VŠMU pripravilo Teoretické analýzy v tanečnom umení 2012 s prednášateľmi:

  • Dominika Beňaková - Martha Graham School of Contemporary Dance 24.8. - 30.8. 2012 leták podujatia (.pdf)
  • Rachel Straus - Dance History lecturer The Juilliard School New York, 4. - 7. 10. 2012 (Malá koncertná sála HTF) leták podujatia (.pdf)
  • prof. Dorota Gremlicová, PhD. - HAMU Praha, 12. - 13. 10. 2012 (Malá koncertná sála HTF) leták podujatia (.pdf)
  • Sophie Billy - Centre National de la Danse Paris, 28. - 30. 10. 2012 (č. D402) leták podujatia (.pdf)
  • Brandon Collves - Merce Cunningham Trust, 3. - 8. 12. 2012 (č. D402) leták podujatia (.pdf)

[23. 8. 2012, 21:00]

Úspech nášho študenta!

Študent 1. ročníka bakalárskeho štúdia na HTF (Katedra strunových a dychových nástrojov) Karol Samuelčík z triedy prof. Jozefa Zsapku získal 1. cenu na 8. ročníku Medzinárodnej gitarovej súťaži J. K. Mertza.
Vyhral majstrovskú koncertnú gitaru od japonského nástrojára Masaki Sakuraia, ktorý mu cenu osobne odovzdal.

[25. 6. 2012, 13:00]

POP SONG PROJECT 2012

Projekt je určený pre študentov odboru skladba na slovenských vysokých umeleckých školách a konzervatóriách.
Podrobnejšie informácie.

[10. 5. 2012, 13:00]

Aktuálne informácie o bilaterálnom rakúsko-slovenskom projekte ACCENTUS MUSICALIS!

PREZENTÁCIE-KONFRONTÁCIE 2012 - 21.-22. 3. 2012
(Koncertná sieň DVORANA - Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Zochova 1., Bratislava)
Medzinárodný muzikologický seminár s témou: Hudba v rakúsko-slovenskom regióne v 15. – 18. storočí.
leták podujatia (.jpg)

Informácie o celom projekte a jeho ďalších aktivitách sa nachádzajú na internetovej stránke projektu – www.accentusmusicalis.eu

Projekt ACCENTUS MUSICALIS je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.
Vysoká škola múzických umení - Hudobná a tanečná fakulta je partnerom projektu.

[15. 3. 2012, 22:00]

Aktuálne informácie o bilaterálnom rakúsko-slovenskom projekte ACCENTUS MUSICALIS!

TEORETICKÉ A INTERPRETAČNÉ WORKSHOPY STAREJ HUDBY 7. – 10. 3. 2012 – Hudobná a tanečná fakulta VŠMU (Zochova 1., Bratislava)
s verejnými prednáškami a medzinárodným koncertom účastníkov workshopu (spoluúčinkujú: Musica aeterna Bratislava a Collegium musicum Viedeň).
Podrobné informácie o podujatí
Podmienky účasti na teoretickom workshope
Podmienky účasti na praktickom workshope
harmonogram podujatia (.pdf)
REGISTRÁCIA

Informácie o celom projekte a jeho ďalších aktivitách sa nachádzajú na internetovej stránke projektu – www.accentusmusicalis.eu

Projekt ACCENTUS MUSICALIS je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.
Vysoká škola múzických umení - Hudobná a tanečná fakulta je partnerom projektu.

[15. 2. 2012, 20:00]

OPERNÉ FRAGMENTY KATEDRY SPEVU!

FLUSKÁČIK alebo posledné Vianoce pred najbližším koncom sveta...
14. a 15. decembra 2011 o 19.00 hod. v divadle Lab (DF - Svoradova ul.) / vstup voľný
leták podujatia (.jpg)

[8. 12. 2011, 22:00]

7. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela

Na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU prebieha v dňoch 14. - 19. novembra 2011 7. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela. Súťaž organizuje Slovenská filharmónia v spolupráci s HTF VŠMU.
Viac informácií nájdete na stránkach Slovenskej filharmónie.
Leták podujatia (jpg.)

[14. 11. 2011, 10:00]

Teoretické analýzy v tanečnom umení - semináre so Susan Sentler a Virginie Mecén.

Centrum Výskumu HTF VŠMU za podpory Dotačného systému MK SR pripravilo v dňoch 26. - 29. 10. 2011 tvorivý seminár pre študentov, doktorandov a pedagógov KTT HTF VŠMU Teoretické analýzy v tanečnom umení so Susan Sentler - lektorku tanečnej fakulty Trinity Laban Conservatoire of Music and dance, London a Virginie Mecéne - riaditeľkou Martha Graham School of Contemporary Dance z New Yorku.
Koordinátor projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD. (liszkayova@vsmu.sk)
Leták seminára Susan Sentler (jpg.)
Leták seminára Virginie Mecén (jpg.)

[25. 10. 2011, 08:00]

Accentus Musicalis medzi štyrmi najlepšími projektmi vo Viedni!

S potešením oznamujeme, že projekt Accentus Musicalis (AMUS) bude súčasťou putovnej výstavy “Európske projekty pre Viedeň”, ktorá predstaví štyri najlepšie, momentálne realizované, európske projekty vo Viedni. Výstavu spoluorganizujú oddelenie urbanistiky a oddelenie medzinárodnej kooperácie magistrátu mesta Viedeň (MA 27). Súčasťou výstavy bude prezentácia filmu, ktorá predstaví hlavné ciele projektu Accentus Musicalis.
Prezentácia výstavy a filmu sa koná v pondelok 24. októbra 2011 od 10.00 do 14.00 hod. (miesto: Marx Palast, Maria-Jacobbi-Gasse 2, 1030 Viedeň).

Informácie o celom projekte a jeho ďalších aktivitách sa nachádzajú na internetovej stránke projektu – www.accentusmusicalis.eu

Projekt ACCENTUS MUSICALIS je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.
Vysoká škola múzických umení - Hudobná a tanečná fakulta je hlavným slovenským partnerom projektu.

[21. 10. 2011, 21:00]

Míting učiteľov klavíra!

Katedra klávesových nástrojov HTF pozýva na stretnutie pedagógov hudobných škôl všetkých stupňov zamerané na diskusiu o odbornej spolupráci, spoločných projektoch a hudobných nástrojoch.
Stretnutie sa uskutoční dňa 21. októbra 2011 v Koncertnej sieni Dvorana na Hudobnej a tanečnej fakulte vysokej školy múzických umení v Bratislave.
pozvánka (jpg.)

[10. 10. 2011, 21:00]

ACCENTUS MUSICALIS - otvorenie výstavy o projekte!

Pozývame Vás na prezentáciu a vernisáž k výstave “Dva roky Accentus Musicalis”, ktorá sa koná pod záštitou veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku Dr. Markusa Wuketicha. Otvorenie výstavy sa koná 5. októbra 2011 o 18.30 hod. v Mozartovej sieni Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave (Ventúrska 10). Z kapacitných dôvodov prosíme záujemcov o potvrdenie účasti na info@accentusmusicaslis.eu do pondelka 3. októbra 2011.
tlačová správa (.pdf)

Informácie o celom projekte a jeho ďalších aktivitách sa nachádzajú na internetovej stránke projektu – www.accentusmusicalis.eu

Projekt ACCENTUS MUSICALIS je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.
Vysoká škola múzických umení - Hudobná a tanečná fakulta je hlavným slovenským partnerom projektu.

[29. 9. 2011, 18:00]

Teoretické analýzy v tanečnom umení.

Centrum výskumu HTF VŠMU, sekcia tanečné umenie, za podpory Dotačného systému MK pripravilo - Seminár pre študentov, doktorandov a pedagógov tanečného umenia s názvom Teoretické analýzy v tanečnom umení. Na workshope budú prednášať dve popredné tanečné odborníčky z Londýna Dr. Henrietta Bannerman (27. - 29. 9. 2011) , PhD. a Susan Sentler (26. - 28. 10. 2011). Viac informácií nájdete na stránke Centra výskumu HTF.
Leták podujatia (jpg.)

[21. 9. 2011, 21:00]

Aktuálne informácie o bilaterálnom rakúsko-slovenskom projekte ACCENTUS MUSICALIS!

Na VŠMU (HTF) bola začiatkom júla 2011 ukončená prvá časť výskumu pedagógov Katedry teórie hudby HTF v rámci projektu ACCENTUS MUSICALIS. Priebežné výsledky predkladáme k nahliadnutiu v podobe anotácií odborných textov monografií, ktoré budú verejne prezentované na medzinárodnom sympóziu vo Viedni v novembri 2011 (16.-19.11.). V konečnej podobe budú monografie vydané začiatkom roka 2012 a zverejnené na medzinárodnej konferencii PREZENTÁCIE-KONFRONTÁCIE v marci 2012. (Sympózium vo Viedni a konferencia v Bratislave sú súčasťou projektu ACCENTUS MUSICALIS.)
Anotácie:
Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD. (.pdf)
doc. PhDr. Eva Ferková, PhD. (.pdf)
Mgr. Ladislav Kačic, PhD. (.pdf)
PhDr. Ľudmila Michalková, PhD. (.pdf)
Mgr. art. Róbert Šebesta, PhD. (.pdf)
doc. Markéta Štefková, PhD. (.pdf)

Accentus Musicalis je partnerský projekt medzi Univerzitou múzických umení vo Viedni, Vysokou školou múzických umení v Bratislave a súborom Musica aeterna, kde Vysoká škola múzických umení je hlavným slovenským partnerom projektu.
Projekt ACCENTUS MUSICALIS je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.

[16. 7. 2011, 10:00]

Aktuálne informácie o bilaterálnom rakúsko-slovenskom projekte ACCENTUS MUSICALIS!

Dňa 4. júla 2011 bol v Bratislave na rektoráte VŠMU odovzdaný dar Universität für Musik und darstellende Kunst Wien Vysokej škole múzických umení v Bratislave - edície vedecko-kritických partitúr „Wiener Edition Alter Musik“.
Odovzdanie edícií sa uskutočnilo za účasti zástupcov vedenia Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Vysokej školy múzických umení v Bratislave a projektu AMUS.
fotogaléria zo stretnutia

Projekt ACCENTUS MUSICALIS je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.
Vysoká škola múzických umení - Hudobná a tanečná fakulta je hlavným slovenským partnerom projektu.

[15. 7. 2011, 11:00]

Franz Liszt a jeho miesto v európskej hudobnej kultúre - Musicologica historica II

Medzinárodná muzikologická konferencia s bohatou účasťou významných zahraničných hostí organizovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Franza Liszta.
17. - 19. mája 2011, Múzeum Jána Cikkera, Fialkové údolie č. 2, 811 01 Bratislava
program konferencie na stiahnutie (.pdf)

[12. 5. 2011, 20:00]

Liszt, the Progressive

Pozývame Vás na medzinárodný workshop v rámci projektu Liszt, the Progressive, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 12. mája 2011 o 14.00 hod. v Koncertnej sieni Dvorana na HTF VŠMU.
program na stiahnutie (.doc)

[11. 5. 2011, 17:00]

Komorné dni J. N. Hummela 2011!

KONCERT POSLUCHÁČOV A PEDAGÓGOV HTF VŠMU v rámci 6. ročníka medzinárodného hudobného festivalu Komorné dni J. N. Hummela 2011 (Bratislava, 17. apríl – 9. jún 2011).
Koncert je súčasťou populárneho podujatia „Bratislava pre všetkých“.
Nedeľa, 17. apríl 2011, 15:00 hod. Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca - vstup voľný
www.hummel-festival.sk, www.bkis.sk, www.bratislava.sk, program koncertu (.pdf), pozvanka (.jpg),

[16. 4. 2011, 09:00]

Aktuálne informácie o bilaterálnom rakúsko-slovenskom projekte ACCENTUS MUSICALIS!

Informácie o najbližších aktivitách bilaterálneho slovensko-rakúskeho projektu ACCENTUS MUSICALIS, ktorý sa zaoberá vedeckou a umeleckou starostlivosťou a šírením starej hudby 15. – 18. storočia, obzvlášť v regióne Viedeň-Bratislava. Informácie o celom projekte a jeho ďalších aktivitách sa nachádzajú na internetovej stránke projektu – www.accentusmusicalis.eu

Workshop so zameraním na sláčikové hudobné nástroje 27. - 30. 4. 2011 - zámok Schloss Hof - Rakúsko. Podujatie sa koná pod záštitou veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku Dr. Markusa Wuketicha. tlačová správa (.pdf) /

Projekt ACCENTUS MUSICALIS je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.
Vysoká škola múzických umení - Hudobná a tanečná fakulta je hlavným slovenským partnerom projektu.

[5. 4. 2011, 16:00]

Katedra teórie hudby na HTF VŠMU vás pozýva na 9. ročník muzikologického semináru Prezentácie – Konfrontácie 2011, ktorý sa uskutoční 9. a 10. marca 2011 (streda, štvrtok) v miestnosti č. 121 (1. poschodie, HTF VŠMU, Zochova ul. 1) vždy so začiatkom o 13.00 hod.
Zámerom organizátorov semináru Prezentácie – Konfrontácie je v duchu tradície predchádzajúcich ročníkov iniciovať medzi študentmi, doktorandmi a pedagógmi katedier hudobných a hudobnovedných vysokých škôl a vedeckých pracovísk neformálnu, tvorivú diskusiu o aktuálnych problémoch hudobnej teórie a praxe a prispieť tak k vzájomnej komunikácii a konfrontácii najnovších poznatkov v tejto oblasti.
leták podujatia (.pdf) / program podujatia (.pdf)

[6. 3. 2011, 18:00]

OPERNÉ FRAGMENTY KATEDRY SPEVU!

PRODANÁ RUSALKA alebo surreálna rozprávka z prostredia prostonárodného svojpomocného cirkusu...
19. (17.00) a 20. (18.00) decembra 2010 v divadle Lab (DF - Svoradova ul.) leták podujatia (.jpg)

[1. 12. 2010, 22:00]

Bilaterálny rakúsko-slovenský projekt Accentus Musicalis!

V snahe zintenzívniť cezhraničnú spoluprácu medzi Rakúskom a Slovenskom bol na pôde Univerzity múzických umení vo Viedni vytvorený koncept Accentus Musicalis, ktorý sa zaoberá vedeckou a umeleckou starostlivosťou a šírením starej hudby. Koncept prepája v oblasti vedy a vzdelania Univerzitu múzických umení vo Viedni s aktivitami Vysokej školy múzických umení v Bratislave a umeleckého súboru Musica aeterna.
Tlačová správa prezentácie projektu a súvisiacich koncertov 19. a 20. 11. 2010 (.pdf)
Leták aktivít 19. a 20. 11. 2010 (.pdf) www stránka projektu

[18. 11. 2010, 11:00]

7. Medzinárodná gitarová súťaž J. K. Mertza /
7th International guitar competition of J. K. Mertz

28. – 30. jún 2010 / 28. – 30. June 2010 (Koncertná sieň Dvorana HTF VŠMU, Zochova 1, Bratislava)
usporiadateľ: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
7. Medzinárodná gitarová súťaž J. K. Mertza je sprievodným podujatím
35. MEDZINÁRODNÉHO GITAROVÉHO FESTIVALU J. K. MERTZA (25. – 30. jún 2010)
a koná sa v spolupráci so Spoločnosťou J. K. Mertza
viac na / more at: www.jkmertz.com

[23. 6. 2010, 18:00]

PREHLIADKA MLADÝCH KLAVIRISTOV Z DIELA FRYDERYKA CHOPINA
(Katedra klávesových nástrojov HTF VŠMU)

24. 5. 15.00 Prehliadka žiakov ZUŠ viac informácií (.pdf)
26. 5. 17.00 Prehliadka študentov slovenských konzervatórií viac informácií (.pdf)
leták podujatia na stiahnutie (.jpg)
Podujatie realizované v rámci projektu CHOPIN A MY.

[21. 5. 2010, 09:00]

POCTA FCH 2010 - interaktívny hudobný projekt!

Pozývame Vás na interaktívny hudobný projekt HTF VŠMU Pocta FCH 2010, ktorý je organizovaný v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave pri príležitosti 200. výročia narodenia jednej z najvýraznejších osobností v dejinách európskej hudby, Fryderyka Chopina (1810-1849).
Súčasťou projektu sú dve matiné, prednášky a semináre, v rámci ktorých vystúpia pedagógovia HTF VŠMU a pozvaní odborníci z Poľska a Českej republiky.
Dvojdňový chopinovský maratón začína v stredu, 21. apríla 2010 o 9.00 hod. v Koncertnej sieni DVORANA na Zochovej ul. v Bratislave.
viac informácií (.pdf)
leták podujatia na stiahnutie (.jpg)

[19. 4. 2010, 18:00]

ODBORNÝ SEMINÁR - Hodina tvorivého vyučovania hudby malých detí!

9. marca 2010 o 14.00 hod. - Koncertná sieň Dvorana
viac informácií (.pdf)

[5. 3. 2010, 20:00]

Diskusný roundtable venovaný 90. výročiu narodenia Jána Albrechta
(Katedra teórie hudby a Centrum výskumu HTF VŠMU)

11. februára 2009 o 14.00 hod. v Malej koncertnej sále HTF VŠMU, Zochova ul.
Podrobnejšie informácie.

[3. 2. 2009, 20:00]

TVORIVÝ ODKAZ EUGENA SUCHOŇA
v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov

Medzinárodná muzikologická konferencia v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008.
1. – 3. decembra 2008
budova Filozofickej fakulty UK, Gondova 2, Bratislava, sála č. 236
Organizátori: Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Centrum výskumu pri Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v spolupráci s Hudobným fondom a Slovenskou filharmóniou.
Podrobnejšie informácie [prevziať] (.doc)

[28. 11. 2008, 17:00]

MEDZINÁRODNÁ MUZIKOLOGICKÁ KONFERENCIA
Miloslav Kabeláč / Eugen Suchoň k 100. výročiu narodenia

21. a 22. októbra 2008, Praha, Hudební fakulta AMU, Galerie
Podujatie organizujú Katedra teorie a dějin hudby a Ústav teorie hudby Hudební fakulty AMU v Praze v spolupráci s Katedrou teórie hudby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave.
Konferencia sa pod záštitou dekana Hudební fakulty AMU v Praze prof. Petera Toperczera.
Program konferencie.

[30. 9. 2008, 09:00]