História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

Centrum výskumu

Vedúca

Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.

Členovia

Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD.
Mgr. art. Lucia Papanetzová, ArtD.

Poslanie pracoviska