História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

Projekty 2016 / 2017

TANEČNÝ KONGRES – TANEC.SK 2016/2017

Koordinátori projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD. a doc. Marta Poláková, ArtD.
Hlavná téma:
Absolventi Katedry tanečnej tvorby a ich prínos pre rozvoj tanečného umenia na Slovenku

Hlavný program: 17. – 18. marca 2017 / príspevky a prezentácie zahraničných hostí, slovenských tanečných odborníkov a diskusia
Koncertná sieň Dvorana HTF VŠMU

Kongresu budú predchádzať odborné sympóziá v mesiaci október 2016 a február 2017:

 

TEORETICKÉ ANALÝZY V TANEČNOM UMENÍ 2016/2017
vzdelávací projekt (6. ročník)

Koordinátorka projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.
Semináre pre študentov, doktorandov a pedagógov Katedry tanečnej tvorby VŠMU.

 

PREZENTÁCIA VYSOKOŠKOLSK0HO TANEČNÉHO UMENIA V ZAHRANIČÍ

Koordinátorka projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.

 


Zrealizované projekty 2015

TEORETICKÉ ANALÝZY V TANEČNOM UMENÍ 2015
vzdelávací projekt (5. ročník)

Koordinátorka projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.

Semináre pre študentov, doktorandov a pedagógov Katedry tanečnej tvorby VŠMU.

 

 

TANEČNÝ KONGRES 2015 – TANEC.SK

Koordinátori projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.; doc. Marta Poláková, ArtD.

27. – 28. novembra 2015 / Osobnosti v tanečnom umení

Hlavný program:
27. – 28. 11. 2015 / príspevky a prezentácie zahraničných hostí a slovenských tanečných odborníkov a diskusia, Koncertná sieň Dvorana HTF VŠMU

Sprievodný program kongresu – odborné sympóziá v mesiaci október:

9. – 11. 10. 2015 / Workshop: Tanec a video
Workshop bol zameraný na hľadanie možností prepojenia medzi pohybom, tancom a ich filmovým spracovaním, pričom výsledkom bolo päť krátkych tanečných mini-filmov. Workshop viedol slovenský tanečník a choreograf Stanislav Dobák, ktorý umelecky pôsobí v Bruseli.
Workshop sa uskutočnil v spolupráci Centra výskumu HTF VŠMU (projektu Tanečný kongres TANEC.SK 2015) a medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe.16. 10. 2015 / Osobnosti ľudového tanca
17. 10. 2015 / Osobnosti klasického tanca (KTT a SND)
24. 10. 2015 / Tanečné školstvo na Slovensku

Súčasť programu:
17. 10. 2015 / predstavenie Baletu SND Oskara Nedbala – Z rozprávky do rozprávky
historická budova SND o 17.00 23. 10. 2015 / Festival Bratislava v pohybe 2015 / predstavenie DOT504 Dance Company – Collective Loss of Memory
A4 – priestor súčasnej kultúry o 20.00
26. – 28. 10. 2015 / festival KADU: Pina Bausch / Wim Wenders / FTF VŠMU

27. a 28. 11. 2015 premiéra Baletu SND Nižinskij: Boh tanca v choreografii Daniela de Andrade
historická budova SND o 19.00

Kreatívne myslenie v tanci – nové prístupy vo vzdelávaní študentov KTT

Koordinátorky projektu: doc. Marta Poláková, ArtD.

Projekt bol zameraný na rozvoj a podporu tvorivých metód vzdelávania cez prepojenie teórie s praxou. Projekt bol realizovaný v spolupráci s Katedrou tanečnej tvorby HTF a prebehol v dvoch častiach. Uviedol nové poznatky do kontextu ich využitia v tvorivej praxi.

podobnejšie informácie k workshopom (.pdf)


 


Zrealizované projekty 2014

TEORETICKÉ ANALÝZY V TANEČNOM UMENÍ 2014 – vzdelávací projekt

Koordinátorky projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.Semináre pre študentov, doktorandov a pedagógov Katedry tanečnej tvorby VŠMU.

 

TANEČNÝ KONGRES 2014 – TANEC.SK

Koordinátorky projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.; doc. Marta Poláková, ArtD.Prvý Tanečný kongres na tému Inovácia a tvorivosť ako stratégia udržateľného rozvoja.

Hlavný program:
26. – 28. 9. 2014 / príspevky a prezentácie zahraničných hostí, slovenských tanečných odborníkov a moderovaná diskusia (Koncertná sieň Dvorana HTF VŠMU)

Súčasť programu:
25. 9. 2014 / odborný seminár s Madeline Ritter, riaditeľka Národného tanečného plánu pre Nemecko (Malá koncertná sála)
26. 9. 2014 / premiéra projektu študentov KTT Axiomatické lákadlo (Divadlo LAB DF VŠMU)
27. 9. 2014 / premiéra Baletu SND Angelika v choreografii Maura de Candiu (historická budova SND)

PODROBNÝ HARMONOGRAM KONGRESU

 

Axiomatické lákadlo – tanečný projekt 2014

Koordinátorka projektu: doc. Marta Poláková, ArtD.

Projekt CV a KTT HTF.
Premiéra choreografií Marty Polákovej (docentka na KTT) a Yuriho Koreca (hosťujúci choreograf) sa uskutočnila dňa 26. septembra 2014 (19.00 hod.) v Divadle Lab DF VŠMU.
Choreografi skúmali spolu so študentmi Katedry tanečnej tvorby tému hlavných axióm pohybu, ktoré určujú fyzikalitu tela v priestore a čase. Tvorivá hra, spontánne reakcie a koncentrované telesné bytie – boli predpokladom pre lákavé experimentovanie s popieraním gravitácie (telesným aj imaginatívnym).
Reprízy sa uskutočnili v dňoch 12. 11. 2014 a 12. 3. 2015.
Projekt bol podporený grantom Ministerstva kultúry SR.

 


Zrealizované projekty 2013

TEORETICKÉ ANALÝZY V TANEČNOM UMENÍ 2013 – vzdelávací projekt

Koordinátorka projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.
Semináre pre študentov, doktorandov a pedagógov Katedry tanečnej tvorby VŠMU.

 

 

DANCE... UNDER MY SKIN! – tanečný projekt 2013

Koordinátorka projektu: doc. Marta Poláková, ArtD.
Projekt CV a KTT HTF.
Premiéra choreografie Antona Lachkého (SK/BE) sa uskutočnila spolu s ďalšími kúskami z repertoáru študentov KTT dňa 27. septembra 2013 (19.00 hod.) v Divadle Lab (Divadelná fakulta, Svoradova ul.) leták projektu

 

 

DODEK A FÓNIA – hudobno-výchovný projekt (hudobná veršovaná rozprávka)

Koordinátorka projektu:  Mgr. art. Zuzana Flamová, ArtD.

Hudobno-výchovný projekt Dodek a Fónia je určený žiakom 3. a 4. ročníka ZUŠ a ZŠ. Jeho pilotné uvedenie bolo 13. mája 2013 o 10.00 v Koncertnej sieni Dvorana HTF VŠMU. Je to hudobná veršovaná rozprávka, ktorej cieľom je priblížiť žiakom pojmy polyfónia, homofónia
a dodekafónia. V príbehu o Dodekovi, ktorý si hľadá ženu, sú obsiahnuté viaceré hudobno-teoretické poznatky, ktoré sa môžu stať východiskom pre ich neskoršie racionálne uchopenie a prehĺbenie.
plagát podujatia(.jpg)

 

 

CESTY SPEVU – kolokvium o kontinuite vokálnej pedagogiky

Koordinátor projektu:  PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

Projekt CV a KS HTF VŠMU sa zrealizoval dňa 13. mája 2013 v priestore Koncertnej siene DVORANA. Hosťom bola jubilujúca sopranistka doc. Magdaléna Blahušiaková, ktorá nám pripomenula pedagogické pôsobenie doc. Tatiany Cokovej.
Moderátor okrúhleho stola: doc. Mgr. art. Hana Štolfová-Bandová, ArtD.
leták podujatia(.pdf)

 

 

HUDOBNÉ SOFTVÉRY SIBELIUS – workshop

Koordinátorka projektu: Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD.
18. februára 2013
leták podujatia (.pdf)

 


Projekty 2012

WORKSHOP HUDOBNÝCH NÁSTROJOV

Koordinátorka projektu: Mgr. art. Zuzana Flamová, ArtD.
4. decembra 2012
leták podujatia (.jpg)

 

 

TEORETICKÉ ANALÝZY V TANEČNOM UMENÍ 2012 – vzdelávací projekt

Koordinátor projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.
Semináre pre študentov, doktorandov a pedagógov Katedry tanečnej tvorby VŠMU.

 

 

SKIN – tanečný projekt 2012

Koordinátorka projektu: doc. Marta Poláková, ArtD.

Projekt CV a KTT HTF pod vedením talianskeho choreografa Davide Sportelliho. Premiéra projektu sa uskutočnila na festivale súčasného tanca Bratislava v pohybe 29. a 30. septembra 2012 v budove T&D (sídle alternatívneho divadla Elledanse).
leták (.jpg)

 

CESTY SPEVU – kolokvium o kontinuite vokálnej pedagogiky

Koordinátor projektu:  PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

Projekt CV a KS HTF VŠMU sa zrealizoval dňa 26. septembra 2012 v priestore Koncertnej siene DVORANA. Hosťami boli emeritné pedagogičky Katedry spevu: prof. Vlasta Hudecová a Mgr. Zlatica Livorová. Stretnutie otvorila vedúca KS doc. Hana Štolfová-Bandová, ArtD., moderoval prof. Peter Mikuláš, ArtD. Kolokvium odborne pripravili PhDr. Tomáš Surý, ArtD. a Mgr. Jana Pastorková, ArtD.
leták podujatia(.pdf)

 

 


Projekty 2011

TEORETICKÉ ANALÝZY V TANEČNOM UMENÍ 2011 – vzdelávací projekt

Koordinátor projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.

prednášatelia:

 

 

PREMENY TANCA – tanečný projekt 2011

Koordinátorka projektu: doc. Marta Poláková, ArtD.

Projekt CV a KTT HTF pod vedením choreografov Joea Alegada a Petra Šavela. Súčasťou projektu bola rekonštrukcia fragmentu choreografie Marthy Graham. Premiéra projektu sa uskutočnila v študentskom divadle Lab DF VŠMU 26. septembra 2011.
leták (.jpg)

 


Haydn-Projekt

„Intenzívny projekt“ v rámci akčného programu Európskej komisie LLP/ERASMUS Haydn-Projekt, 27. 4. – 8. 5. 2009, Eisenstadt

Účastníci projektu:
Joseph Haydn Konservatorium Eisenstadt
HTF VŠMU Bratislava
Conservatorio Statale di Musica „A. Boito“ Parma
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego Poznan

Ústrednou náplňou projektu je v náväznosti na Haydnove kompozície pre obsadenie klavírneho tria iniciovať vznik a naštudovanie kompozícií, z ktorých vybrané ktoré budú premiérované v rámci Haydnfestspiele Eisenstadt. Projekt sprevádza rad prednášok, workshopov, exkurzií do miest Haydnovho pôsobenia a pod.

Projektu sa zúčastnia poslucháči HTF VŠMU v riadnom a doktorandskom štúdiu, ktorým počas pobytu v Eisenstadte budú priznané kredity na HTF VŠMU.

Príspevky pedagógov zúčastnených inšitúticií, ktoré odznejú v rámci prednášok, workshopov a pod., budú publikované v zborníku v roku 2009. HTF VŠMU budú zastupovať prof. Vladimír Bokes, PhDr. Ľudmila Michalková, PhD a Mgr. Markéta Štefková, PhD.

Koordinátor projektu za VŠMU: Mgr. Markéta Štefková, PhD.

Po stopách J. N. Hummela

1. ročník medzinárodnej muzikologickej konferencie Po stopách J. N. Hummela, ktorá sa v rámci 3. ročníka medzinárodného hudobného festivalu Komorné dni J. N. Hummela uskutočnila v dňoch 30. – 31. 5. 2008 v priestoroch Seminárnej sály Univerzitnej knižnice v Bratislave

Konferencie sa zúčastnili hudobníci a muzikológovia zo Slovenska, Nemecka, Švajčiarska, Poľska, a USA

Hlavný usporiadateľ: Spoločnosť J. N. Hummela v Bratislave

HTF VŠMU na podujatí participovala ako spoluorganizátor a aktívne ju zastupovali prof. Miloslav Starosta, doc. PhDr. Miloslav Blahynka, Mgr. art František Pergler, ArtD. a Mgr. Markéta Štefková, PhD.

Zborník z podujatia, na ktorého vydaní budú okrem Spoločností J. N. Hummela v Bratislave a Weimare participovať aj FF UK v Bratislave a CV na HTF VŠMU, bude vydaný v priebehu roku 2009

Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa

Medzinárodná muzikologická konferencia Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, ktorá sa bude konať v rámci medzinárodného hudobného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 1.- 3. 12. 2008

Hlavní usporiadatelia:
Katedra hudobnej vedy FF UK v Bratislave
Centrum výskumu, HTF VŠMU v Bratislave

Medzinárodnej konferencia sa zúčastnia slovenskí a zahraniční muzikológovia a hudobníci.

HTF VŠMU bude zastupovať o i. prof. Vladimír Bokes, prof. Vladimír Michalko, prof. Juraj Hatrík, Mgr. Markéta Štefková, PhD.

Príspevky budú publikované v zborníku, ktorý vyjde začiatkom roku 2009

Koordinátor projektu za HTF VŠMU: Mgr. Markéta Štefková, PhD.

Ďalšie výskumné aktivity výskumného jednotlivých členov CV

Mgr. Markéta Štefková, PhD.

6. Deutscher Edvard-Grieg-Kongress, 19.-21. 9. 2008, Lipsko

Muzikologická konference Miloslav Kabeláč – Eugen Suchoň, 21. – 22. 10. 2008, Praha

Medzinárodná muzikologická konferencia Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, 1.- 3. 12. 2008, Bratislava