História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

Časopis TEMPO

Časopis sprostredkúva aktuálne informácie o dianí na HTF VŠMU v oblasti umelecko-výskumnej činnosti. Sú v ňom uverejňované pôvodné vedecké a historické štúdie, rozhovory s umeleckými osobnosťami pôsobiacimi na HTF VŠMU, výber z habilitačných a inauguračných prednášok a referátov prednesených v rámci doktorandských a študentských seminárov, príspevky do historickej a pedagogickej rubriky, štúdie k teórii hudobnej interpretácie, recenzie významných umeleckých podujatí a konferencií realizovaných na pôde HTF VŠMU, príp. v spolupráci s ďalšími inštitúciami.

TEMPO 1-2 / 2015

TEMPO 3-4 / 2015

elektronická verzia (.pdf / 1,6 MB)

elektronická verzia (.pdf / 2 MB)


TEMPO 1-2 / 2014 a 3-4 / 2014


TEMPO 1-2 / 2013 a 3-4 / 2013


TEMPO 1-2 / 2011 a 3-4 / 2011:

Redakčná rada

Na čele redakčnej rady časopisu stojí Mgr. art. Lucia Papanetzová, ArtD. (prodekanka pre vedu a zahraničné styky) a autorský okruh tvoria pedagógovia a poslucháči HTF VŠMU.
K spolupráci na tvorbe časopisu srdečne prizývame všetkých našich kolegov! Za Vaše tipy, podnety a aktuálne informácie vďaka vopred.

Svoje návrhy na príspevky môžete posielať mailom na adresy:
luciapapanetz@gmail.com alebo papanetzova@vsmu.sk

História časopisu

1. číslo časopisu HTF VŠMU Tempo vyšlo 15. decembra 2004.
TEMPO 1 / 2004:

Predchodcom TEMPA bol Bulletin HTF, ktorý vychádzal v rokoch 2002 – 2004.