História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

Harmonogram školského roka

Letný semester 2016 / 2017

Prijímacie konanie na magisterské štúdium pre školský rok 2017 / 2018

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre školský rok 2017 / 2018