História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

Kancelária umeleckej produkcie

Orchester VŠMU


NOVÉ!

(7. 9. 2016)
PLÁN ORCHESTRÁLNYCH PROJEKTOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 [prevziať] (.pdf)


História orchestra

Potreba systematickej výučby orchestrálnej hry na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave priviedla vedenie VŠMU v Bratislave v roku 1994 k vytvoreniu symfonického orchestra.

Pri vzniku orchestra stál o.i. aj dirigent Viktor Málek, ktorý v školskom roku 1994 / 95 začal s orchestrom pravidelne pracovať a ktorý aj prvýkrát predstavil Symfonický orchester VŠMU na verejnosti na Slávnostnom koncerte k 45. výročiu založenia VŠMU 4.11.1994 v Koncertnej sieni SF v Bratislave. Ako hlavný dirigent orchestra viedol Viktor Málek orchester v prvých rokoch jeho existencie a hľadania optimálneho spôsobu práce takéhoto symfonického telesa na pôde školy. V roku 1997 prevzal umelecké vedenie Symfonického orchestra VŠMU Mario Košik, ktorý ďalej zdokonaľoval systém práce a prípravu koncertov. V rokoch 1998 a 1999 sa jeho stálym koncertným pódiom načas stala Moyzesova sieň Slovenskej filharmónie, kde sa podarilo v rámci spolupráce s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského vytvoriť cyklus koncertov VŠMU. Neskôr začal orchester pravidelne vystupovať v koncertnej sále Slovenskej filharmónie v rámci abonentných koncertných cyklov SF. V súčasnosti Symfonický orchester VŠMU koncertuje jeden alebo dvakrát počas jedného školského roka súčasne s koncertmi Komorného orchestra VŠMU, ktorý vznikol ako samostatný súbor v roku 1999.

Po odchode dirigenta Maria Košika so Symfonickým orchestrom VŠMU pracovali a koncertovali ďalšie známe osobnosti umeleckého sveta, zo Slovenska napr. Martin Majkút (USA / SR), Juraj Valčuha, Bystrík Režucha, Peter Feranec, Anton Popovič, Rastislav Štúr a zo zahraničia Michael Dittrich (Rakúsko) a Tomáš Hanus (Česko). Komorný orchester VŠMU doteraz účinkoval striedavo pod umeleckým vedením Juraja Čižmaroviča, Petra Zajíčka, Vladimíra Harvana a Alexandra Jablokova.

Hlavným cieľom popri reprezentácii VŠMU je výchova orchestrálnych hráčov, a preto je repertoár obidvoch orchestrov zameraný na skladby rôznych štýlových období a na skladby, ktoré tvoria základný a štandardný repertoár porovnateľný s profesionálnymi orchestrálnymi telesami.