História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

Katedry a oddelenia

Nájdete tu

históriu katedier a oddelení
zoznamy pedagógov
profily absolventov
prijímacie konania
a študijné programy katedier a oddelení...

Žiadosť o pridelenie oponenta na umelecký výkon (projekt) doktoranda

 

Smernica o určení kompetencií a harmonograme prác pri administrácii štúdia pedagógmi a zamestnancami školy v Akademickom informačnom systéme
(s platnosťou od 1. 1. 2013)
[prevziať] (.doc)