História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby

Základné informácie

Na katedre je možné študovať študijné programy:
(Bakalárske štúdium, Magisterské štúdium a Doktorandské štúdium)

  • klávesové nástroje – hra na klavíri
  • klávesové nástroje – hra na organe
  • klávesové nástroje – hra na akordeóne
  • cirkevná hudba


Smernica o určení kompetencií a harmonograme prác pri administrácii štúdia pedagógmi a zamestnancami školy v Akademickom informačnom systéme
(s platnosťou od 1. 1. 2013)
[prevziať] (.doc)