História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

Katedra spevu

Na katedre spevu je možné študovať študijné programy:
(Bakalárske štúdium, Magisterské štúdium, Doktorandské štúdium a DPŠ)

  • spev


Katedra spevu HTF VŠMU v Bratislave srdečne pozýva záujemcov o štúdium spevu na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
ktorý sa uskutoční v pondelok dňa 10. 10. 2016
v priestoroch Katedry spevu na Zochovej ulici č. 1.
Záujemcovia o štúdium budú mať možnosť konzultácií s pedagógmi Katedry spevu - pedagógmi koncertného a operného spevu a ďalších umeleckých predmetov, ktoré súvisia s herecko-pohybovým javiskovým prejavom. Účasťou na tomto podujatí môžete získať bližšie informácie, rady a podnety k umeleckým disciplínam, ktoré sú súčasťou prijímacej skúšky na Katedre spevu (spev, herecká tvorba a javisková reč, javiskový pohyb), ale aj informácie o štúdiu na našej umeleckej škole.

V prípade záujmu o spevácke konzultácie si prosím prineste so sebou tlačený notový materiál.
V prípade záujmu o herecko-pohybové konzultácie si pre váš komfort prineste vhodný cvičebný odev a obuv.

Prezentácia účastníkov 10. 10. 2016 o 10.00 hod. – trieda č. 123 Tešíme sa na naše spoločné stretnutie!

Za pedagógov Katedry spevu
doc. Mgr. art. Hana Štolfová-Bandová, ArtD., mimoriadny profesor
vedúca Katedry spevu HTF VŠMU


Operné štúdio


Smernica o určení kompetencií a harmonograme prác pri administrácii štúdia pedagógmi a zamestnancami školy v Akademickom informačnom systéme
(s platnosťou od 1. 1. 2013)
[prevziať] (.doc)