História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

Katedra teórie hudby

Na katedre je možné študovať študijný program:
(Novoakreditovaný študijný program – platné od školského roka 2014 / 2015):

 • Teória a dramaturgia hudby v študijnom odbore Muzikológia
  (vznikol spojením dvoch doteraz akreditovaných študijných programov v študijnom odbore Hudobné umenie).
  Dva voliteľné študijné plány:
  • Teória hudby
  • Dramaturgia a manažment hudby

Stupeň štúdia:

 • 1. stupeň bakalársky v oboch diferencovaných študijných plánoch – denná forma
 • 2. stupeň magisterský v oboch diferencovaných študijných plánoch – denná forma
 • 3. stupeň doktorandský nediferencovaný (spoločný pre oba študijné plány) – denná (3-ročná) aj externá (4-ročná) forma

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ!

Katedra teórie hudby (KTH) pozýva všetkých záujemcov o štúdium v študijnom programe TEÓRIA A DRAMATURGIA HUDBY v dvoch možných študijných plánoch - TEÓRIA HUDBY alebo DRAMATURGIA A MANAŽMENT HUDBY, na konzultácie. Deň otvorených dverí sa bude konať 12. novembra 2016 (sobota) v čase 10.00 - 12.00 hod. v miestnosti č. 121 v budove Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU na Zochovej 1 v Bratislave. Bližšie informácie o prijímacom konaní na KTH nájdete v časti Štúdium /prijímacie konanie. Viac informácií o Dni otvorených dverí tu (.pdf).


Medzinárodný bilaterálny projekt ACCENTUS MUSICALIS. (2010 – 2013)

Cezhraničný umelecko-vedecký projekt Accentus Musicalis bol realizovaný v rokoch 2010 – 2013 ako projekt bilaterálnej kooperácie Univerzity múzických umení vo Viedni, Vysokej školy múzických umení v Bratislave a občianskeho združenia Musica aeterna. Accentus Musicalis bol spolufinancovaný z európskych fondov, konkrétne z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 Creating the Future (ETS – Európska teritoriálna spolupráca). Cieľom predkladanej brožúry je priniesť prehľad o všetkých uskutočnených aktivitách, akými boli workshopy, koncerty, vedecké sympózium, semináre, výstavy a ich výstupy prezentované knižnými publikáciami, radom CD a DVD a kritickými edíciami.

ao. Univ. Prof. Dr. Gerold Gruber (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien)
vedúci projektu
Internetová stránka projektu: www.accentusmusicalis.eu