História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

Oddelenie klavírnej spolupráce

Je partnerom pre Katedru spevu a Katedru strunových a dychových nástrojov. Pedagógovia-klavíristi sú pridelení jednotlivým študentom vo všetkých odboroch týchto dvoch katedier. Aktívne sa zúčastňujú naštudovania bakalárskych, diplomových, doktorandských a iných koncertov študentov v rámci vyučovacích hodín hlavného predmetu a v samostatnej hodine sa venujú štúdiu repertoáru s dôrazom na princípy komornej hry. Sú profesionálnymi partnermi študentov a spoluúčinkujúcimi na všetkých skúškach, prehrávkach a koncertoch. Taktiež sa spolu so študentmi zúčastňujú domácich a zahraničných interpretačných súťaží a kurzov.


Smernica o určení kompetencií a harmonograme prác pri administrácii štúdia pedagógmi a zamestnancami školy v Akademickom informačnom systéme
(s platnosťou od 1. 1. 2013)
[prevziať] (.doc)