História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

Adresa fakulty

Hudobná a tanečná fakulta
Vysokej školy múzických umení
v Bratislave
Zochova 1
813 01 Bratislava

tel.
centrála – (02) 5930 3511
dekanát – (02) 5441 2070
fax (02) 5441 2056
e-mail htf.dekanat(et)vsmu.sk

Kontakty

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU

pracovisko meno tel. č. klapka e-mail
dekanka prof. Irina Čierniková, ArtD. 5441 2070 529 ciernikova(et)vsmu.sk
sekretariát dekana a tajomníka Kvetoslava Martinkovičová 5441 2070 535 martinkovicova(et)vsmu.sk
sekretariát prodekanov a katedier Andrea Jenčová 5441 2070 535 jencova(et)vsmu.sk
tajomník fakulty Ing. Juraj Božik 5441 2056 537 bozik(et)vsmu.sk
prodekan pre rozvoj fakulty a umeleckú činnosť doc. Jozef Hošek, ArtD. 5441 9346 533 jozef.hosek(et)gmail.com
prodekan pre študijný proces, Koordinátor pre kreditový systém doc. Jozef Meričko, ArtD. 5441 9346 533 mericko(et)vsmu.sk
prodekanka pre vedu a zahraničné styky, koordinátor pre zahraničnú spoluprácu Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD. 5441 9346 533 haskova(et)vsmu.sk
Študijné oddelenie
Úradné hodiny študijného oddelenia HTF VŠMU:
Pon: 9.30 – 12.00
Ut: 9.30 – 12.00
Str: 13.00 – 15.00
Štv: 9.30 – 12.00
Pi: nestránkový deň
Mimo úradných hodín je študijné oddelenie zatvorené.

Ingrid Szekerová
1. stupeň štúdia

Valéria Horáková
2., 3. stupeň štúdia

5930 3536 536 szekerova(et)vsmu.sk
horakova(et)vsmu.sk
Katedra klávesových nástrojov prof. Ida Černecká 5930 3520 520 cernecka(et)vsmu.sk
Katedra skladby a dirigovania prof. Jevgenij Iršai, PhD. 5930 3530 530 eirschai(et)hotmail.com
Katedra spevu doc. Mgr. art. Hana Štolfová-Bandová ArtD., mimoriadny profesor bandam(et)stonline.sk
Katedra strunových a dychových nástrojov prof. Jozef Podhoranský 5930 3543 543  
Katedra tanečnej tvorby Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD. 59303542 542 ktt(et)vsmu.sk
Katedra teórie hudby prof. PhDr. Eva Ferková, PhD. 59303546 546 ferkova(et)vsmu.sk
Centrum výskumu Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD. 59303547 547 i.liszkayova(et)gmail.com
Kancelária umeleckej produkcie Mgr. art. Vladimír Sirota 5930 3525

525

sirota(et)vsmu.sk
vrátnica (centrála) 5930 3511 511

Rektorát VŠMU, Ventúrska 3

pracovisko meno tel. č. klapka e-mail
rektor doc. Mária Heinzová, ArtD. 54432172, 59301446 446 heinzova(et)vsmu.sk
sekretariát rektora a prorektorov Natália Kuzmová 54432172, 54430125 (fax) 421 kuzmova(et)vsmu.sk
prorektor pre rozvoj, umeleckú činnosť a výskum prof. Daniel Buranovský, ArtD. 54432172, 59301444 444 buranovsky(et)vsmu.sk
prorektorka pre zahraničie, styk s verejnosťou a projektovú činnosť doc. Svetlana Waradzinová 54432172, 59301444 444 waradzinova(et)vsmu.sk
prorektor pre vzdelávanie Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD. 59301444 444 cuvaj(et)vsmu.sk
Katedra jazykov doc. PhDr. Elena Flašková 59303551 551 flaskova(et)vsmu.sk
Zahraničné oddelenie Ingrid Boršodyová 59301442 442  
telefónna ústredňa/vrátnica   59301411, 54411361, 59303511 411