História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

Štúdium

Nájdete tu

všetky dôležité informácie o štúdiu na HTF VŠMU v Bratislave.

Väčšina aktuálnych informácií a dokumentov ohľadne štúdia sa v novej štruktúre nachádza na novej internetovej stránke HTF: www.htf.vsmu.sk/studium/


Informácie k zápisom a začiatku ak. roka 2016 / 2017 (23. 8. 2016):

Dôležitý oznam pre študentov 2.,3. Bc. + 1.,2. Mgr. – okrem 1.bc. - organizačné pokyny k vášmu štúdiu na HTF VŠMU a informácie + prílohy potrebné k zápisom:
Je Vašou povinnosťou si ich pred zápismi na štúdium prečítať a postupovať podľa daných inštrukcií. Pre lepšiu orientáciu k samostatnému zápisu povinne voliteľných a výberových predmetov prostredníctvom AIS cez Vaše prístupy zverejňujeme aj rozvrhy (upozorňujeme, že vzhľadom k stanoveným počtom študentov k niektorým predmetom a individuálnym predmetom môže nastať zmena v rozvrhu). V prípade zmeny v rozvrhu postupujte podľa zaslaných pokynoch k zápisom – zmena alebo zmazanie či pridanie predmetu po dni Vášho zápisu bude možné len na študijnom oddelení do 10 kalendárnych dní po zápise!

Pokyny pre študentov HTF pre 2. a 3. roč. Bc. + 1. a 2. roč. Mgr. (okrem novonastúpených do 1. roč. Bc.) k zápisu na ak. rok 2016 / 20167:

 

Ďalšie dokumenty a tlačivá na stiahnutie: