História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO


Vedenie fakulty

dekanka HTF

prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.

prodekani HTF

doc. Jozef Hošek, ArtD. – prodekan pre rozvoj fakulty a umeleckú činnosť

doc. Jozef Meričko, ArtD. – prodekan pre študijný proces

Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD. – prodekanka pre vedu a zahraničné styky

tajomník HTF

Ing. Juraj Božik