História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO


Akademický senát

Predseda

Mgr. art. Robert Mareček, ArtD.

Podpredseda

Mgr. art. Lucia Papanetzová, ArtD.

Členovia

prof. PhDr. Eva Ferková, PhD., prof. PhDr. Ján Budzák, ArtD., doc. Imrich Szabó, ArtD., Mgr. art. Viera Bartošová, ArtD., Mgr. art. Dagmar Podkamenská Bezačinská, ArtD., Mgr. art. Ivana Kleiblová, ArtD.

Študenti

Izabela Lovišková, Bc. Karol Samuelčík, Mgr. Matúš Ivan, Bc. Bálint Lovász

Rokovací poriadok

Súbor na stiahnutie (.pdf)
Aktualizovaný a platný od 16. 4. 2012

Bližšie informácie

Štatút HTF (.doc)

Voľby do AS HTF

Zásady volieb (.doc)
(Aktualizované znenie, schválené na zasadnutí Akademického senátu HTF dňa 17. 9. 2013)


Výročná správa AS HTF za rok 2012:

stiahnuť (.doc)


Zápisnice z rokovania AS HTF (.doc alebo .pdf):

Zápisnica z rokovania AS HTF z 21. 9. 2016
Zápisnica z rokovania AS HTF z 10. 6. 2016
Zápisnica z rokovania AS HTF z 12. 5. 2016
Zápisnica z rokovania AS HTF z 22. 3. 2016
Zápisnica z rokovania AS HTF z 11. 9. 2015
Zápisnica z rokovania AS HTF z 29. 6. 2015
Zápisnica z rokovania AS HTF z 18. 5. 2015
Zápisnica z rokovania AS HTF z 9. 2. 2015
Zápisnica z mimoriadneho rokovania AS HTF z 9. 12. 2014
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 20. 11. 2014
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 13. 11. 2014
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 5. 11. 2014
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 9. 9. 2014
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 31. 3. 2014
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 13. 3. 2014
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 19. 2. 2014
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 3. 2. 2014
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 8. 10. 2013
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 17. 9. 2013
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 30. 4. 2013
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 27. 3. 2013
Príloha zápisnice z rokovania AS HTF zo 27. 3. 2013 - Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu HTF
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 27. 2. 2013
Príloha zápisnice z rokovania AS HTF zo 27. 2. 2013 - Dramaturgická komisia
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 5. 12. 2012
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 15. 6. 2012
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 16. 4. 2012
Schválené uznesenia z 3. zasadnutia AS HTF
Zápisnica z rokovania AS HTF z 29. 2. 2012 (pokračovanie zasadnutia 20.2.2012)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 20. 2. 2012 (pokračovanie zasadnutia 13.2.2012)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 13. 2. 2012
Zápisnica z rokovania AS HTF z 9. 1. 2012
Zápisnica z rokovania AS HTF z 5. 12. 2011
Zápisnica z rokovania AS HTF z 5. 10. 2011
Zápisnica z rokovania AS HTF z 13. 5. 2011
Zápisnica z rokovania AS HTF z 24. 3. 2011
Zápisnica z rokovania AS HTF z 9. 3. 2011
Zápisnica z rokovania AS HTF z 18. 2. 2011
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 14. 12. 2010

VOĽBY DEKANA 2010:
Zápisnica z volieb kandidáta na dekana HTF VŠMU v Bratislave zo dňa 14. 12. 2010
Zápisnica z rokovania AS HTF z 15. 11. 2010
Príloha - zápisnica zo zasadnutia AS HTF 15.11.2010
Zápisnica Volebnej komisie (AS HTF 15.11.2010)

Zápisnica z rokovania AS HTF z 2. 10. 2009
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 28. 5. 2009
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 17. 4. 2009
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 13. 2. 2009
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 10. 12. 2008
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 6. 10. 2008
Zápisnica z rokovania AS HTF z 29. 9. 2008
Zápisnica z rokovania AS HTF z 30. 5. 2008