História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO


Organizačný poriadok

Organizačný poriadok HTF VŠMU schválený AS HTF VŠMU 9. februára 2015
s účinnosťou od 10. februára 2015. prevziať (MS Word)