História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO


Vedecká a umelecká rada

Predseda

prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.,

Členovia

doc. Mgr. art. Hana Štolfová-Bandová, ArtD., mimoriadny profesor, prof. PhDr. Ján Budzák, ArtD., prof. Daniel Buranovský, ArtD., prof. Ladislav Čarný, prof. Ida Černecká, PhDr. Lýdia Dohnalová, Mgr. art. Jozef Dolinský, prof. PhDr. Eva Ferková, PhD., doc. Mária Heinzová, ArtD., doc. Jozef Hošek, ArtD., prof. Jevgenij Iršai, PhD., Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD., Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD., doc. Jozef Meričko, ArtD., prof. Mgr. art. Peter Mikuláš, ArtD., prof. Jozef Podhoranský, Mgr. Viktor Šimčisko

Rokovací poriadok

Súbor na stiahnutie (.pdf)

Dlhodobý zámer HTF

Súbor na stiahnutie (.pdf)