doc. Mgr. art. Hana Štolfová-Bandová, ArtD., mimoriadny profesor

Foto © archiv HTF VŠMU, 2008-2015

Katedra

Katedra spevu

Pôsobenie, funkcia

vedúca katedry

Vzdelanie

1972 – 1976 VŠMU
1977 – 1978 Konzervatórium P. I. Čajkovského Moskva
1982 – 1985 Interná ašpirantúra VŠMU
Taliansko

Umelecký profil

Mezzosopranistka Hana Štolfová – Bandová študovala spev na VŠMU v Bratislave, kde pokračovala aj v umeleckej ašpirantúre .Štúdium si doplnila ročnou stážou na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve. Umelkyňa získala ocenenia na medzinárodných speváckych súťažiach.
Úspešne účinkovala s domácimi aj zahraničnými orchestrami ( o.i. SF Bratislava, SOSR Bratislava, ŠF Košice, ŠKO Žilina, SOČR Praha, FOK Praha, StF Brno, JF Ostrava, Zágrebská filharmónia, Bruckner orchester Linz, Haydn orchester Bolzano, Orquesta symfonica Bahia Blanca ...) na koncertoch a hudobných festivaloch vo viacerých európskych krajinách ( SR, ČR, Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Rusko, Poľsko, Holandsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Vatikán, Taliansko),aj v zámorí (napr. koncerty v Teatro Colón v Buenos Aires.
Ako sólistka spolupracovala s mnohými renomovanými dirigentmi ( Ĺ. Rajter, L. Slovák, O. Lenárd, V. Neumann, Z. Košler, L. Pešek , Z. Mácal, L. Svárovský, O. Dohnanyi, P. Altrichter, Roberto Benzi, Enoch zu Guttenberg, Hans Rilling,G. Richter, J. Petro, H. Nerat, G. Neuhold, E. Körner, M. Haselbök, A.Jóo, Aldo Ceccato...a iní.)
Je uznávanou a vyhľadávanou interprétkou veľkých vokálno – inštrumentálych diel /Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Dvoŕák, Verdi, Liszt, Mahle atp./, piesňovej a komornej tvorby. Systematicky sa venuje uvádzaniu pôvodnej slovenskej tvorby. V svojom repertoári má diela od renesancie až po súčasnú tvorbu. Niektoré diela uviedla premiérovo. Jej umelecký profil dotvára hosťovanie v opere SND.
Kritika vysoko hodnotí jej zamatový sonórny hlas, výbornú techniku, muzikalitu a hudobnú inteligenciu. Za vynikajúcu interpretáciu jej bola udelená Cena Frica Kafendu. Nahrávala pre Slovenský rozhlas, Český rozhlas, ORF, STV, ČTV, TV Uruguay, TV Vatikán, OPUS, Audiophon, Supraphon, Ultraphon, americkú firmu Chesky Records.
Umelkyňa popri svojej bohatej sólistickej dráhe venuje svoje skúsenosti ako pedagóg spevu študentom na katedre spevu HTF VŠMU v Bratislave a na medzinárodnych speváckych kurzoch doma aj v zahraničí...

Pedagogická činnosť

Pedagóg koncertného a operného spevu
Pedagóg majstrovských speváckych kurzov

Prehľad zamestnania

Koncertná speváčka
VŠMU od r. 1979 exter. pedagóg
Od r. 1985 inter. pedagóg

E-mail

bandam@mail.t-com.sk