Mgr. art. Viera Bartošová, ArtD.

Vzdelanie

1977-81 Štátne konzervatórium v Bratislave
1981-85 VŠMU v Bratislave
1985-86 študijný pobyt vo Francúzsku, 6 mesiacov
1988-92 štúdium v umeleckej ašpirantúre na VŠMU
1989 študijný pobyt na Konzervatóriu v Moskve, 1 mesiac

Pedagogická činnosť

VŠMU Katedra klávesových nástrojov
VŠMU Katedra orchestrálnych nástrojov
VŠMU Oddelenie klavírnej spolupráce
predmety: klavírna spolupráca
povinný klavír
komorná hra
Konzervatórium v Bratislave - korepetície

Prehľad zamestnania

1985-92 asistentka na VŠMU
1992-odborná asistentka na VŠMU
1990-96 Konzervatórium v Bratislave externe,VPP

E-mail

viera@bartosova.sk