prof. Daniel Buranovský, ArtD.

Foto © archiv HTF VŠMU, 2008-2015

Katedra

Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby

Pôsobenie, funkcia

vedúci katedry

Vzdelanie

1978 - 1984 Štúdium na Konzervatóriu Žilina
1984 - 1989 Štúdium na VŠMU Bratislava
1989 - Cena ministra školstva a mládeže Slovenskej republiky
1998 - 2000 Doktorandské štúdium na VŠMU Bratislava

Umelecká a vedecká činnosť

sólistické a komorné koncertné aktivity, CD nahrávky a nahrávky v Slovenskom rohlase

Pedagogická činnosť

pôsobenie na HTF VŠMU - hra na klavíri, interpretačný seminár, komorná hra

Prehľad zamestnania

1986 - 1992 Konzervatórium Bratislava externe
1999 - 2000 Catholic University Hyosung of Taegu Južná Kórea - hosťujúci profesor hry na klavíri
od 1990 HTF Kláv. katedraVŠMU Bratislava interne

E-mail

buranovský@vsmu.sk, danoburano@gmail.com

Externý odkaz

odkaz