Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD.

Foto © archiv HTF VŠMU, 2008-2015

Pôsobenie, funkcia

prodekan pre vedu a zahraničnú činnosť

E-mail

haskova.katarina@yahoo.com