doc. Mária Heinzová, ArtD.

Foto © archiv HTF VŠMU, 2008-2015

Katedra

Oddelenie klavírnej spolupráce

Pôsobenie, funkcia

1986 – 1989 asistentka
1989 – 2003 odborná asistentka
od 2003 docentka
---
1986 – 1990 tajomníčka Katedry orchestrálnych nástrojov
1990 – 1991 tajomníčka Katedry strunových nástrojov
1991 – 1992 tajomníčka Katedry klávesových nástrojov
1992 – 1993 prodekanka HTF pre zahraničné styky
vedúca subkatedry klavírnej spolupráce
1999 – 2000 prodekanka HTF pre študijné a pedagogické záležitosti
2000 – 2004 prorektorka VŠMU pre vzdelávanie a vedu
2004 – 2007 prodekanka HTF pre štúdium
2007 - 2015 – dekanka HTF

Vzdelanie

1978 – 1982 Konzervatórium v Žiline, hra na klavíri
1982 – 1986 Hudobná fakulta VŠMU v Bratislave, hra na klavíri
1990 – 1992 umelecká ašpirantúra HTF VŠMU, hra na klavíri
2003 – habilitácia na docenta

Umelecká a vedecká činnosť

sólové, komorné koncerty na Slovensku i v zahraničí, orchestrálne koncerty, národné, medzinárodné súťaže, medzinárodné interpretačné kurzy, nahrávky, semináre, členstvo v porotách

Pedagogická činnosť

od 1986 doteraz pedagóg klavírnej spolupráce a komornej hry

Prehľad zamestnania

od 1986 doteraz HTF VŠMU
1988 – 1994 externý pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave (pedagóg hry na klavíri, klavírnej spolupráce)

E-mail

heinzova@vsmu.sk

Externý odkaz

odkaz