doc. Jozef Hošek, ArtD.

Foto © archiv HTF VŠMU, 2008-2015

Katedra

Katedra strunových a dychových nástrojov

Pôsobenie, funkcia

Vedúci Katedry strunových a dychových nástrojov
Interný pedagóg hry na violu

Vzdelanie

ZDŠ Nedbalova ul, Bratislava
ĽŠU Diebrovo nám, Bratislava
Konzervatórium v Bratislave (1963-1969), v triede Prof. J.Hrdinu
maturitná škúška z hlavného predmetu viola ohodnotená známkou výborná s vynikajúcou úrovňou
absolventský koncert: G.David – Violový koncert s doprovodom symfonického orchestra Konzervatória v Bratislave
Vysoká Škola Múzických Umení v Bratislave (1969 - 1970)
Hudobná Akadémia Franza Liszta v Budapešti (1970 - 1975), v triede Prof. P.Lukácsa
Umelecká ašpirantúra (1983 – 1986) pod vedením Prof. J.Skladaného
Docentúra – 1996

Umelecká a vedecká činnosť

Koncertná činnosť
Spolupráca s niekoľkými komornými zoskupeniami (Komorní virtuózi, Slovenský Komorný Orchester Bohdana Warchala, Slovenskí sólisti , Camerata Europeana)
Zahraničné podujatia - koncerty v Japonsku, Nemecku, Španielsku, Taliansku, Švajčiarsku, Francúzsku, Anglicku, Luxemburgsku, Rakúsku a iné.
Sólistická činnosť – nahrávka violových skladieb pre Slovenský rozhlas
CD nahrávky z oblasti komornej hudby
Člen odborných komisií a porôt na domácich i zahraničných podujatiach
Medzinárodná súťaž sólistov – Hradec nad Moravicí – 1997, 2001 – člen poroty
Violová súťaž poslucháčov konzervatórií (Žilina, Bratislava) – predseda poroty
Komisia maturitných skúšok Konzervatória Bratislava – 1993, 2002 – predseda poroty

Pedagogická činnosť

Vedenie diplomových prác v hlavnom odbore viola:

M.Slámová – 1986, t.č. členka Filharmónie Zlín
R.Šipoš – 1987, t.č. slobodné povolanie
R.Trtek – 1987, t.č. člen SOSR
A.Kušč – 1988, t.č. člen SOSR
J.Zsembery – 1988, t.č. slobodné povolanie
P.Vrbinčík – 1991, t.č. Capella Istropolitana
Z.Vojtáneková – 1992, t.č. členka SOSR
K.Verbovský – 1993, t.č. člen Slovenskej filharmónie
T.Kaiser – 1995, t.č. člen Slovenskej filharmónie
K.Klatt – 1995, t.č. člen Slovenskej filharmónie
A.Caudtová – 1995, t.č. členka Berlínskeho symfonického orchestra
L.Zápotočná – 1996, t.č. členka SND
D.Kopčák – 1999, t.č. člen Slovenskej filharmónie
P.Šesták – 1999, t.č. slobodné povolanie
M.Smolko – 1999, t.č. slobodné povolanie
R.Lakatoš – 2001, t.č. člen Slovenskej filharmónie
J.Žatková – 2001, t.č. členka SND
B.Kovács – 2001, t.č. člen Slovenskej filharmónie
L.Hošková – 2003, t.č. členka Slovenského komorného orchestra B.Warchala
P.Zwiebel – 2004 , t.č. člen Slovenského komorného orchestra B.Warchala
M.Mierny – 2004, interný doktorand HTF VŠMU
J.Šoška - 2005, tč. Člen Symf.orchestra SR
S.Olahová - 2005 členka SOSR
K.Kováčová - 2006
I.Palovič - 2006

Vedenie doktorandského štúdia
Kolářová – viola 2003 /preruš.štúdium/
P.Vrbinčík – viola od 2003
M.Mierny – viola od 2004
Z.Bouřová – viola od 2004

Oponentúry doktorandských prác
Mžik – husle 2005

Prehľad zamestnania

1975 – 1978 Pedagogická fakulta UK v Trnave
1978 – 1982 Higher Institute of Music in Kuwait – hosťujúci profesor violovej hry
1982 – 1983 Externý pedagóg violovej hry
1983 – dnes Interný pedagóg violovej hry

E-mail

jozef.hosek@gmail.com

Externý odkaz

odkaz