Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD.

Katedra

Katedra tanečnej tvorby

Pôsobenie, funkcia

odborný asistent

Vzdelanie

1977 – 1981 Vysoká škola Ekonomická, Bratislava - Vnútorný obchod
1986 –1990 Vysoká škola múzických umení, Bratislava Pedagogika tanca

stáže a školenia
2002 - 2005 absolvovanie prvých troch rokov akreditovaného štúdia Feldenkraisovej metódy, ogranizované Feldenkrais Studiengesellschaft Wien, Viedeň, Rakúsko
2001 „Audience Development“ organizované TOACA, Bukurešť, Rumunsko
2000 - „Tvorba projektov a spolupráca“, tréning CPRK, akreditovaný Ministerstvom školstva SR
1999 - „Artistic Coaching“ organizované MAPA Amsterdam v Berlíne, Nemecko „ArtsLink Partnership Program“
štipendijný pobyt v DanceTheatre Workshop a Danspace,
New York, USA
1997 „Management of inovative art project“ organizované MAPA Amsterdam v Bratislave
1991,92,94,96,97 Letné kurzy tanečných techník: Limón, Release, Improvizácia organizované festival Tanzwochen, Viedeň, Rakúsko
1989,93,96 „Limón Summer Dance Program“ – USA štúdium techniky José Limóna, organizované Limón Institute, New York
1993 Stáž v Divadle súčasného tanca – Paríž, Francúzsko, technika José Limóna, kompozícia, organizované Francúzskym Inštitútom Bratislava
1990 „Lété de Lést“ študijný pobyt Francúzsko
organizované Ministerstvom zahraničných vecí Francúzska

Umelecká a vedecká činnosť

Choreografická tvorba zameraná najmä na oblasť muzikálu a na pohybovú spoluprácu v činoherných predstaveniach. Od roku 1997 vytvorila viac ako 30 choreografií pre divadlá, STV a skupiny moderného tanca.
Autorka umeleckých konceptov multimediálnych projektov, umelecká riaditeľka medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe (od r.1999)

Pedagogická činnosť

Zameraná na výučbu techniky José Limóna ako aj základov pohybu, ktoré čerpajú z rôznych techník prepájajúcich telo a myseľ a z Feldenkraisovej metódy.
Práca s hercami - pedagóg na Katedre herectva VŠMU (1996 – 2003) – predmety javiskový pohyb a moderný tanec.
Náplň externej pedagogickej činnosti tvoria predovšetkým krátkodobé tanečné dielne a kurzy v zahraničí (Rakúsko, Česká republika, Moldavsko, Fínsko, Nórsko).

Prehľad zamestnania

1981 – 1983 Bratislavská informačná a propagačná služba, ekonóm

1984 – 1989 umelkyňa v slobodnom povolaní – choreografia, pedagogika, interpretácia

1989 – 1991 Balet Slovenského národného divadla, baletná majsterka

1991 – 1993 VŠMU - externý úväzok, pedagóg, umelkyňa v slobodnom povolaní

1993 – 1996 Nová Scéna Bratislava, tanečný pedagóg a choreografka, VŠMU externý úväzok

od 1996 VŠMU - interný úväzok, pedagóg

E-mail

festivalba@nextra.sk