Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.

Foto © archiv HTF VŠMU, 2008-2015

Vzdelanie

2008 - 2005: UKF Nitra – doktorandské štúdium Pedagogická fakulta, Katedra hudby
1987 - 1986: VŠMU Bratislava – študijný pobyt Vedecké a záznamové centrum VŠMU
1985 - 1981: VŠMU Bratislava - vysokoškolské štúdium Katedra tanečnej tvorby, študijný odbor: tanečné umenie – pedagogika tanca

Umelecká a vedecká činnosť

6. - 9. 6. 2013: Účasť na medzinárodnej konferencii Tanzkongress, Düsseldorf (Nemecko)
13. - 15. 9. 2012: Účasť na medzinárodnej konferencii Ballet why and how? Stockholm (Švédsko)
Kurzy v zahraníčí: 2010: New York: Martha Graham School of Contemporary Dance – Letný kurz
2007: Londýn - Millenium Dance 2000 (so študentami TK EJ v Bratislave)
1992: Boswil Letný tanečný kurz (Švajčiarsko)
1989: Drážďany - Letný tanečný kurz (Palucca Schule)
1985: Budapešť - Letný tanečný kurz
1984: Drážďany - Letný tanečný kurz (Palucca Schule)
Účasť na festivaloch ako akreditovaný hosť:
2014: Tanzplatform Hamburg (D)
2000: Dni súčasného tanca Luzern (CH)
1999: Festival súčasného tanca Utrecht (NL), Festival súčasného tanca Lisabon (P)
1998: Festival nového tanca Montpelliér (F)
Tanečná platformy súčasného tanca Mníchov (SRN)
Tanečná platformy súčasného tanca Ženeva (CH)
1997: Akreditovaný hosť na medzinárodnom festivale v Montréale (Can)
1996: Akreditovaný hosť na medzinárodnom festivale v Barcelóne (S), Dni súčasného tanca Zurich (CH)
Granty: Grant MK SR a CV HTF VŠMU 2011, 2012, 2013, 2014 – Teoretické analýzy v tanečnom umení
Tanečný kongres 2014 - TANEC.SK

Prehľad zamestnania

2014 - 2011(január): Centrum výskumu HTF VŠMU Výskumný pracovník, člen redakčnej rady časopisu Tempo
2014 - 2011(september): Katedra bábkarskej tvorby DF VŠMU
2014 – 1999: Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave - Pedagóg moderného tanca (technika džezového tanca, technika M. Graham)
2011(jún) - 1999: Konzervatórium v Bratislave na Tolstého ulici - Pedagóg a moderného tanca v odbore hudobno-dramatického umenia

E-mail

i.liszkayova@gmail.com