Mgr. art. Lucia Papanetzová, ArtD.

Foto © archiv HTF VŠMU, 2008-2015

Pôsobenie, funkcia

odborný asistent na KSD

Vzdelanie

2003 – 2005 interné doktorandské štúdium na HTF VŠMU v Bratislave, odbor skladba (prof. Vladimír Bokes)

1998 – 2003 magisterské štúdium na HTF VŠMU v Bratislave odbor skladba (Prof. Vladimír Bokes)

1992 – 1998 Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici, odbor cirkevná hudba (organ – Ladislav Kiss a zborové dirigovanie – Pavol Tužinský)

Koncertná činnosť

koncertná činnosť v rámci domácich a zahraničných festivalov
(Nová slovenská hudba, Melos-Ethos, Konvergencie, Varšavská jeseň)
koncertné aktiviti v rámci OZ SOOZVUK

Skladateľská činnosť

2002
Klavírne trio pre klavír, husle a violončelo
Imaginácie pre klavír
2003
Passacaglia pre klavír a orchester
Piesne diaľok pre alty a basy
2004
Teleportácia pre akordeón a orchester
Tri skice pre violončelo
Apeiron pre saxofónové kvarteto
Threesome pre gitaru, saxofón a tri bongá
2005
Tiene – sonáta pre husle a klavír
Zahir pre komorný ansambel
2006
The Cure pre miešaný zbor
Variácie Es – B pre klavír
2007
Imaginácie IV pre akordeón

Pedagogická činnosť

skladba, inštrumentácia a solfeggio na KSD
improvizácia a základy kompozície na ZUŠ

Prehľad zamestnania

od roku 1998 ZUŠ Ľ. Rajtera v Bratislave (improvizácia, základy skladby)
od roku 2004 Katedra skladby a dirigovania na HTF VŠMU v Bratislave

E-mail

papanetzova@vsmu.sk

Externý odkaz

odkaz